Reenders

 

Genealogy

 

 

 

      Site Navigation


Taxaties 1730 - 1731
Hunsingo - Winsum, Bellingeweer en Tjam

Search this site
powered by FreeFind


 

    gl st pl opmerking
  Alle Alders 4 0    
  Abel Wyrsum 9 0    
  Ajolt Formier 12 0    
  Vegter Jacobs Wed. 4 0    
  Jan Pieters Wed. 2 0    
  Freerk Evers Kinderen 2 0    
  Jan Dieters 7 0    
  Aldert Ennes 8 0    
  Cornelis Jacobs 12 0    
  Pieter Jacobs Kuiper 4 0    
  Mindelt Formier 5 0    
  Jan Pieters Kremer 5 0    
  Roelf Arents Peerdekoper 8 0    
  Fritser Boewes 6 0    
  De Gebruiker van de Plase van Friser Bouwes 3 gl      
  Claas Harms 6 0    
  Geert Onnes 4 0    
  Aldert Jans 6 0    
  Jacob Jans 6 0    
  Elte Jans 5 0    
  Regnier Albers 6 0    
  Willem Aykes 7 0    
  Pieter Eppes 6 0    
  Cornellis Pieters 6 0    
  Eysse Jans 3 0    
  Derk Claassen 4 0    
  Jacob Drews 3 0    
  Abel Derx 4 0    
  Geert Hendrix Bakker 3 0    
  Jacob Aljes Mulder 6 0    
  Samuel Helenius 2 0    
  Eyler Tomes Schoemaker 3 0    
  Bene Claassen Bakker 5 0    
  Claas Jurjens Kremer 2 0    
  Hendrik Wysses Stelmaker 3 0    
  De Erfgen. van Hendr. Wessels stelm. 3 gl      
  Jan Freerx Timmerman 1 0    
  Lubbert Schates Schoolmeester 3 0    
  Lui Jans 2 0    
  Jan Hendrix 1 10    
  Jacob Boelens 2 0    
  Jacob Hendrix 1 10    
  Otto Philip 2 0    
  Jan Formier 4 0    
  Sirp Hoexema 2 0    
  Antoni Stoffers Kremer 1 0    
  Ebel Derx 2 0    
  Jan Jurjens 1 0    
  Jan Derx 2 0    
  Jan Jans 1 10    
  Jan Lammers 1 0    
  Abel Stevens Schipper 2 0    
  Freerk Eppes 8 0    
  Jan Gerrits 1 0    
  Harm Alders 1 0    
  Jacob Jans 2 0    
  Antoni Hoexema 1 0    
  De Heer Jargers Bel. 2 0    
  Wildrik Gerrits 2 0    
  Lubbert Fockens 1 10    
  Pastor Blanksteyn 6 0   nu 10 gl
  Jan Peters Bos 4 0    
  Pastor Ubbens 8 0    
  Lammegien van Elseloo 3 0    
  Geert Jacobs 1 0    
  Auye Pieter 4 0    
  Frans Willems Bakker 3 :    
  Claas Jans & cons. 7 :    
  Jan Jans Stelm. 1 10    
  Geert hendr. wefr [wever?] 1 10    
  Pastoor Hoeksema wed. 2 :    
  Jan Albers Convoymr 8 :    
  Mevr. Jargers 10 :    
  Pieter Jacobs Stelm. 6 :    
  Popke Swaagman Schoelmr. 3 :    
  Claas Jans bij de Til 4 :    
  Syrt Joostens wed. 1 10    
    ---- ---- ----  
    f  269 :    

 

 

 

  2010 Fred Reenders Last update on .