Reenders

 

Genealogy

 

 

 

      Site Navigation

 


Taxaties 1730 - 1731
Hunsingo

Search this site
powered by FreeFind


Enige tijd geleden is door een paar collega-genealogen een begin gemaakt met het op het internet publiceren van bewerkingen van de 'Taxaties in het gewest Stad en Lande in de Republiek der Verenigde Nederlanden in 1730/1731.
Omdat dat mooie project niet goed van de grond kwam, heb ik de bewerkingen die betrekking hebben op het gebied 'De Marne' voor mijn rekening genomen en op deze site geplaatst. Dat is geleidelijk uitgebreid met de rest van Hunsingo en in 2010 met Fivelingo.
Zie onderstaande lijst voor Hunsingo en klik hier voor Fivelingo.

Hunsingo

Opmerkingen

Teksten die op het origineel zijn doorgehaald, worden op deze website ook doorgehaald weergegeven.
Met de hand geschreven teksten, namen en bedragen worden op deze site schuin (italic) getoond.
Waar de lijst uit meer dan één bladzijde bestaat, is dit samengevoegd tot een enkele lijst.
Een aantal malen is de eerste hoofdletter 'I' van een naam hier weergegeven als een 'J' (voorbeeld: 'Iacob' wordt 'Jacob').
Mijn eigen commentaar is weergegeven tussen blokhaken [commentaar].
Type- en/of leesfouten voorbehouden. 
Dank aan Menne Glas voor het aanleveren van de foto's van de Hunsingo-bronnen.

Bron: Groninger Archieven te Groningen, toegangsnummer 1 (Staten van Stad en Lande 1594-1798), inventarisnummer 2217 (Kohier van het taxatiegeld van 1730 en 1731), gedateerd 1732.


 

 

 

 © 2010 Fred Reenders Last update on .